Onderzoek

Hugo Bronkhorst doet onderzoek naar de invloed van onderwijs in logisch redeneren op redeneervaardigheden. Sinds kort is logisch redeneren een nieuw domein binnen het nieuwe vwo-examenprogramma voor wiskunde C.
Reeds tijdens zijn studie raakte hij geïnteresseerd in logica en logisch redeneren. Onder het tabblad Scriptie vindt u de afstudeerscriptie en een bijbehorende lessenserie.

Hugo doet onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft hiervoor een NWO promotiebeurs voor leraren.

Foto: Paul Voorham (Ministerie van OCW)